Fransje Killaars

Textile Colour Fields

De kleurrijke installaties van Fransje Killaars (1959) zijn driedimensionale schilderijen die bestaan uit handgeweven tapijten, stoffen en strengen wol in alle denkbare kleuren. Textiel vormt het basismateriaal in haar unieke oeuvre. Killaars is gefascineerd door de kracht van kleur, de relatie tussen mens en textiel en de verbondenheid van textiel met het dagelijks leven. Door de ongebruikelijke combinaties van kleur en materiaal ontregelt het werk de ruimte en de blik van de toeschouwer. Behalve autonome installaties maakt Killaars werk in opdracht in de publieke ruimte, zoals indrukwekkende installaties en wandbekledingen, samengesteld uit de voor haar typerende horizontale lagen stof en geïnspireerd op het principe van stofstalenboeken.

Afbeeldingen